Rada Miasta Wałcz Rada Miasta Wałcz

Skład osobowy Rady Miasta Wałcz


 Ryder Zdzisław
 
- Przewodniczący Rady Miasta Wałcz
- członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
 
 
  Piotrowski Krzysztof Grzegorz

- Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wałcz

 - członek Komisji Budżetu,  Gospodarki i Infrastruktury
   Miejskiej


 
 
  Sobolewski Stanisław

- Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wałcz
- członek Komisji Budżetu,  Gospodarki i Infrastruktury Miejskiej
- członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
 
 
  Bęben Stanisław 

- członek Komisji Budżetu,  Gospodarki i Infrastruktury Miejskiej
 
  Giłka Marek  Ireneusz

- Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
- członek Komisji Rewizyjnej
 
  Gnojewski Tadeusz

-  członek Komisji Rewizyjnej
-  członek Komisji Spraw Społecznych, Rodziny, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
 
 
  Goszczyński Maciej

- Z-ca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
- członek Komisji Budżetu,  Gospodarki i Infrastruktury Miejskiej
 
 
  Jarczewski Jacek
 
- Z-ca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury,
   Sportu, Turystyki i Promocji

 - członek Komisji Budżetu,  Gospodarki i Infrastruktury
   Miejskiej
   Publicznego i Ochrony Środowiska
 
 
  Korall Marta

-  członek Komisji Rewizyjnej
- członek Komisji Spraw Społecznych, Rodziny, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
 
 
  Ksepko Andrzej Lech


 
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury Miejskiej
 
 
  Kwiatkowski Andrzej

Z-ca Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, Rodziny, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
- członek Komisji Rewizyjnej
 
  Kuch    Halina

- członek Komisji Rewizyjnej
- członek Komisji Budżetu,  Gospodarki i Infrastruktury Miejskiej
 
  Miedzianko Anna 
- członek Komisji Budżetu,  Gospodarki i Infrastruktury Miejskiej
- członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
   Minkowska Maria


 
- Z-ca Przewodniczącego Komisji Budżetu,  Gospodarki i Infrastruktury Miejskiej
- członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
 
 
  Ogonowska Anna

- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
- członek Komisji Spraw Społecznych,Rodziny, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
- członek Komisji Budżetu,  Gospodarki i Infrastruktury Miejskiej
- członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
 
 
  Pakulski Andrzej

- członek Komisji Spraw Społecznych, Rodziny, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
- członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
 
 
  Pomorski Bogdan

- członek Komisji Spraw Społecznych, Rodziny, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
- członek Komisji Budżetu,  Gospodarki i Infrastruktury Miejskiej
 
   Subocz Andrzej

- Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych,  Rodziny, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
- członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, 
 
  Terefenko Bożena Alicja
- członek Komisji Budżetu,  Gospodarki i Infrastruktury Miejskiej
 
  Zalewski Adrian

- członek Komisji Spraw Społecznych, Rodziny, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
- członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
 
 
  Żebrowski Maciej

- członek Komisji Budżetu,  Gospodarki i Infrastruktury Miejskiej
- członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji