Kluby Radnyh Kluby Radnyh

Nazwa klubu

Nazwisko Imię

 Klub Radnych Niezależni

 Anna Ogonowska - Przewodnicząca

 Andrzej Kwiatkowski

 Andrzej Pakulski

 Stanisław Sobolewski

 Klub Radnych PiS

 Minkowska Maria - Przewodnicząca

 Subocz Andrzej

 Ryder Zdzisław

 Marek Giłka

 Maciej Goszczyński

 Klub Radnych „Wspólny
 Wałcz"

 Halina Kuch - Przewodnicząca

 Anna Miedzianko

 Stanisław Bęben

 Klub Radnych
 „Alternatywa"

 Krzysztof Piotrowski -
 Przewodniczący

 Marta Korall

 Tadeusz Gnojewski

 Jacek Jarczewski

 Nie należą do żadnego
 klubu

 Andrzej Ksepko

 Bogdan Pomorski

 Maciej Żebrowski

 Adrian Zalewski

 Bożena Terefenko