Wydawca treści Wydawca treści

Wróć do pełnej strony
« Powrót

XXIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA WAŁCZ

OBWIESZCZENIE
RADA MIASTA WAŁCZ
zawiadamia, że w dniu 17 sierpnia 2016 roku o godz. 10.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Wałcz odbędzie się
XXIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
 
z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1. OTWARCIE SESJI.
2. STWIERDZENIE QUORUM.
3. USTALENIE PORZĄDKU OBRAD.
4. PODJĘCIE UCHWAŁ:
1) w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok,
2) w sprawie reorganizacji Zakładu Oświatowego w Wałczu,
3) zmieniająca uchwałę Nr VI/SXLII/242/13 w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Wałcz oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar,
4) zmieniająca Uchwałę Nr IV/sXIII/107/03 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Wałcza
5. ZAMKNIĘCIE SESJI.